Lagrummet

kr1.200,00

Om du erbjuder komplementära och alternativa tjänster i terapeutiskt syfte eller inom coachning är det viktigt att du vet hur det lagrum ser ut i vilket du agerar. Kursen är framtagen för dig som använder exempelvis hypnos, NLP, Havening, Tapping och liknande tekniker. Du får praktiska exempel på fallstudier, lagtexterna som är relevanta och övningar. Allt är genomgånget med Socialstyrelsen, Jurist, Kriminolog och verksamma inom dessa områden. Efter kursen får du ett certifikat.

 • Lag och etik för KAM-tjänster
 • Hur tolkas lagen?
 • Offentlig rätt och civilrätt
 • Vem får kalla sig vad
 • Vem får behandla vad
 • Sekretess och tystnadsplikt
 • Etiska riktlinjer
 • Undantag från sekretess
 • Kvacksalveri
 • Olaglig verksamhet
 • Uppmärksammade rättsfall
 • Hur ser det ut i andra länder
Kategori:

Beskrivning

Om du använder komplementära eller alternativa metoder i terapeutiskt syfte eller coachning är det viktigt att du vet hur det lagrum ser ut i vilket du agerar. Kursen är framtagen för dig som använder hypnos, NLP, Havening, Tapping och liknande tekniker. Du får praktiska exempel på fallstudier, lagtexterna som är relevanta och övningar. Allt är genomgånget tillsammans med Socialstyrelsen, Jurist, Kriminolog och verksamma inom dessa områden. Efter kursen får du ett certifikat.

Materialet här bygger på såväl Svenska som Amerikanska förhållanden och har kollats med juridisk expertis. Oavsett detta är du alltid själv ansvarig för att följa lagen. Att vara oinformerad eller felinformerad ger inte straffrihet.

Exempel på komplementära och alternativa tjänster inom Hälso- och Sjukvård innefattar men är inte begränsade till

 • Havening Techniques ®
 • Hypnos
 • Trauma Tapping Technique (TTT)
 • Emotional Freedom Techniques (EFT)
 • Thought Field Therapy (TFT)
 • Neuro Lingvistisk Programmering
 • Mental träning
 • Coachning
 • Healing
 • Homeopati
 • Ayurveda
 • Clean Language
 • Provocative Therapy
 • Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
 • Psykodynamik
 • Hypnoanalys
 • Tidigare Liv Terapier
 • Timeline
 • Medicinsk yoga
 • Med flera

Vissa lagar är enkla att tillämpa och förstå, och för att du skall kunna integrera dom i din verksamhet går vi igenom det allra viktigaste: när det är lämpligt att använda dom, och när det är lämpligt att låta bli. Vissa är föremå för tolkning. Som med så mycket annat i livet är inte svaret alltid ”A” eller ”B” utan ”Det beror på”.