Prov för Time Slicing – Lektion 1: Grunderna

Registrera dig för kurs innan du gör detta prov.
Tillbaka till:Time Slicing – Lektion 1: Grunderna