Lagrummet – Pågående utredning av KAM-tjänster

Registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Pågående utredning av KAM-tjänster Ur styrkodumentet för pågående undersökning klar 2019  av Socialstyrelsen ”Att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet innebär att det endast finns ett ytterst begränsat utrymme för sådan personal att bedriva andra former av hälso- och sjukvård.” Man vill säkerställa kvalitet, genom vetenskap och […]

Tillbaka till:Lagrummet – Juridik & Etik för alternativ praktik