Lagrummet – Introduktion

Förhandsgranska

Lagrummet – Introduktion

Tack för att du valt att delta i denna kurs. Jag är övertygad om att det blir en spännande, intressant, lärorik och rolig kurs.

Materialet är skrivet  för dig som arbetar med komplementära eller alternativa tjänster inom coachning, hälso- och sjukvård i någon form och vill vara medveten om vilka lagar, regler och normer som gäller.

Under kursen kommer du att lära dig massor av viktiga saker. Det viktigaste är som vanligt att du är nyfiken, hör av dig om du är osäker och säger ifrån om du tycker annorlunda. När du läst igenom alla lektioner kommer du att få svara på ett kunskapsprov där du behöver 20/24 rätt. Du kommer att ha möjlighet att ta om provet tills du klarar det, och få feedback om så behövs.

KUNSKAPSPROV >>

Materialet här bygger på såväl Svenska som Amerikanska förhållanden och har kollats med juridisk expertis. Oavsett detta är du alltid själv ansvarig för att följa lagen. Att vara oinformerad eller felinformerad ger inte straffrihet.

Exempel på komplementära och alternativa tjänster inom Hälso- och Sjukvård innefattar men inte är begränsade till, beroende på hur de erbjuds och i vilket sammanhang

 • Havening Techniques ®
 • Hypnos
 • Trauma Tapping Technique (TTT)
 • Emotional Freedom Techniques (EFT)
 • Thought Field Therapy (TFT)
 • Neuro Lingvistisk Programmering
 • Mental träning
 • Coachning
 • Healing
 • Homeopati
 • Ayurveda
 • Clean Language
 • Provocative Therapy
 • Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
 • Psykodynamik
 • Hypnoanalys
 • Tidigare Liv Terapier
 • Timeline
 • Medicinsk yoga

Vissa lagar är enkla att tillämpa och förstå, och för att du skall kunna integrera dom i din verksamhet går vi igenom det allra viktigaste: när det är lämpligt att använda dom, och när det är lämpligt att låta bli. Vissa är föremå för tolkning. Som med så mycket annat i livet är inte svaret alltid ”A” eller ”B” utan ”Det beror på”.

Kursinnehåll & Mål

Du kommer bland annat att förstå

 • Vad är komplementära och alternativa tjänster
 • Hur tolkas lagen
 • Hälso- och Sjukvårdslagen
 • Vem får behandla vad
 • Etiska Riktlinjer
 • Straffskalor
 • Skillnaden mellan legitimerad och icke legitimerad
 • Skyddade titlar
 • Offentlig rätt och Civilrätt
 • Konsumentlagen
 • Patientsäkerhet
 • Kvacksalveri
 • Olaglig verksamhet
 • Uppmärksammade rättsfall
 • Hur ser det ut i andra länder
 • Pågående utredning om KAM-tjänster
 • Sekretess och tystnadsplikt
 • Undantag från sekretess

Du skall vara medveten om

 • Hur du säkerställer patient och klientsäkerheten
 • Vilka lagar som gäller dig
 • Vilka undantag som gäller dig
 • Vem du får behandla
 • Vad du får kalla dig och dina tjänster
 • Vad du skall undvika
 • Varför de här lagarna finns
 • Hur du söker information när du saknar den

Stort tack till Maja Wolt, Socionom,  Kriminolog och hypnoterapeut utan vars grundmaterial detta inte hade varit möjligt.

—SLUT PÅ INTRODUKTION—

Tillbaka till:Lagrummet – Juridik & Etik för alternativ praktik