Lagrummet – Undantag Från Sekretess

Registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Undantag från sekretess Tillämpliga paragrafer ur 10 kap: Bestämmelser som gäller till förmån för såväl enskilda som myndigheter. Samtycke 1 § Att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker till det, följer av 12 kap. och gäller med de […]

Tillbaka till:Lagrummet – Juridik & Etik för alternativ praktik