Time Slicing – Lektion 15: Strategier & Principer

Registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Eftersom strategier och principer för det mesta är något vi lär oss, oftast omedvetet, så vill jag ge dig hopp om att radikalt kunna förbättra olika aspekter av ditt liv genom att förstå hur enkelt vi kan lära oss nya, och modifiera befintliga.

Tillbaka till:Time Slicing – Konsten att brinna utan att brinna upp!