Time Slicing – Konsten att brinna utan att brinna upp!

Det här är en unik kurs som kan ge dig nycklarna till att hinna det du vill. En kurs du bokstavligen kan lära dig i sömnen eftersom alla lektioner finns som självhypnosfiler. Time Slicing är motsatsen till Time Management. Istället för att utgå från att tiden går att styra så optimerar du dina mål och färdigheter i en struktur med konkreta verktyg, som ger dig möjligheten att sträcka tiden du har till det du vill.

Jag visualiserar livet som en kaka som måste innehålla alla delar för att kakan skall vara komplett – om du når dina karriärmål till priset av dina relationer så är kakan inkomplett, likväl om du når dina ekonomiska mål till priset av din hälsa. Time Slicing ser och ger helheten genom smarta tekniker och förberedelser.

Delar av Time Slicing bygger på forskning, andra bygger på tusentals timmar arbete med att hjälpa människor nå sina mål med hälsa och relationer i behåll. Det är inte ett kak-recept på framgång, du måste själv testa vilka av teknikerna som fungerar bäst för dig. Den största tidsbesparingen är att jag har samlat så mycket erfarenhet på ett ställe att du kan fokusera på att testa dig fram efter eget omdöme. Det säkraste sättet i världen.

Lektioner

Time Slicing – Lektion 3: Själens GPS

Författare: Ulf Sandström

Själens GPS är är ett enkelt verktyg som jag själv använder och som jag låter dig bära med dig tills du går in i ljuset – eller vad du väljer att göra. Det handlar om att leva det liv du kan blicka tillbaka på med ett nöjt leende, oavsett vad du har varit med om. […]

Time Slicing – Lektion 4: Värderingar

Författare: Ulf Sandström

Med detta sagt så är det med värderingar som med dom tre små grisarna: de flesta bygger ett hus av strån, som går att blåsa omkull med en nysning. De skapas när vi är små, vi hämtar in från vår omgivning och testar i vår omgivning…

Time Slicing – Lektion 6: Stressa Klokt

Förhandsgranska

Författare: Ulf Sandström

Under en lång period försökte man skilja på ”bra stress” och ”dålig stress” där tanken var att vi mår bra av att stressa för något vi gillar. Nervsystemet är enklare än så – det skiljer inte på vår intention – när det blir för mycket blir det för mycket och då upphör vissa delar att […]

Time Slicing – Lektion 7: Balans

Författare: Ulf Sandström

När allt är i balans upplever vi det naturliga tillståndet av lycka. Det är inget vi uppnår, det är det vi föds med och ibland “tappar bort” men alltid kan hitta. Tänk på varje balans som en gungbräda som behöver jämnvikt på bägge…

Time Slicing – Lektion 13: Infrastruktur

Författare: Ulf Sandström

När jag var liten tyckte jag det var häftigt när en konstnär hade ställt upp mängder av domino-brickor i ett stort mönster, och när den första välte så välte alla som i en våg. Fascinerande vackert och en insikt i hur vi med rätt förberedelser och infrastruktur kan…

Time Slicing – Lektion 14: Färdigheter

Författare: Ulf Sandström

Målet med den här lektionen är att förstå hur du kan frigöra mer av den tid du vill ha och behöver genom att lägga lite tid på att utveckla färdigheter som gör detta möjligt. Den tid det kan ta att utveckla en ny färdighet…

Time Slicing – Lektion 15: Strategier & Principer

Författare: Ulf Sandström

Eftersom strategier och principer för det mesta är något vi lär oss, oftast omedvetet, så vill jag ge dig hopp om att radikalt kunna förbättra olika aspekter av ditt liv genom att förstå hur enkelt vi kan lära oss nya, och modifiera befintliga.