Time Slicing – Lektion 9: Definiera Mål Rätt

Registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

När du definierar ett mål du vill nå kan sättet du definierar målet på vara avgörande. Ett specifikt mål är alltid lättare att nå än ett…

Tillbaka till:Time Slicing – Konsten att brinna utan att brinna upp!