Förstå och uppskatta ditt stress-system

Stress är ett ord du kanske förknippar med något negativt. Vissa menar att det är skillnad på ”negativ stress” och ”positiv stress”. I min erfarenhet är det både enklare än så och ett fantastiskt system som låter oss överleva, prestera och vila – det viktiga är att vi förstår och kan uppskatta hur finurligt det här systemet är uppbyggt.


Läs artikeln bilden kommer från här >>

För att kunna uppskatta ditt magiska stress-system hjälper det att förstå några grundläggande begrepp.

Stress
Ett samlingsbegrepp för vad som händer när den aktiva delen av vårt nervsystem aktiveras när vi behöver gasa på, för att göra något kul, som idrott eller rädda oss från fara – fight-or-flight. Ett antal hormoner utsöndras för att hjälpa oss skapa kraftutveckling, bland dessa är de vanligaste adrenalin som ger turbokraft till blod och hjärta, ökar pulsen med mera. Ett andra hormon som utsöndras är cortisol som bland annat gör det möjligt att fortsätta med gasen i botten. Delen av vårt Autonoma Nervsystem som har hand om stress kallas också det sympatiska nervsystemet. När de ”hänger sig” så blir resultatet samma som om gaspedalen i en bil hänger sig – motorn blir överhetta, bilen har svårt att vara stilla och på sikt kan man behöva se över en del slitage. Alla fysiska reaktioner förknippade med stress är tänkta för att underlätta vår överlevnad. Stress är positivt. Hurra för stress. Lär dig reglera den så att du slipper slitage. Det här systemet aktiveras på varje inandning.

Här kan du se en kort video om hur stress påverkar oss >>

Vila och återhämtning
Så fort din kropp har möjlighet att återhämta sig och läka, så gör den det. Den delen av nervsystemet som har hand om detta kallas ibland för ”vila och återhämtning” (rest & rejuvenate) och i metaforen där stress är en gaspedal kallas den här delen för en broms. I medicinska sammanhang kallas det för det parasympatiska systemet. Metaforen med en bromspedal stämmer till viss del, fast det är både broms, koppling och serviceverkstad. Det här systemet aktiveras på varje utandning.

Andning – nyckeln!
Eftersom sympatiska systemet (stress) aktiveras på inandning så kan du enkelt märka om du eller någon annan är stressad genom att du andas snabbare och ytligare, det vill säga högre upp i kroppen. Du kan använda andningen till att reglera ner stressen genom att ta kontroll över den medvetet, exempelvis genom att hålla andan, och sedan andas ut med magen, så all koldioxid går ut.

Eftersom det parasympatiska systemet (vila) aktiveras på utandning så kan du enkelt märka om du eller någon annan är opåverkad av stress genom att du andas lugnt och känner att magen är med. Du kan använda andningen till att förstärka den här vilan genom att ta en paus innan du andas in, andas in, ta en paus (håll andan) innan du andas ut. I lugn och ro. Detta kallas även för box-andning om du tänker dig en låda med fyra kanter, in (1), vänta (2), ut (3), vänta (4).

Här kan du se en video om box-andning och annat relaterat (Dave Asprey vid 20:15) >>

Här kan du se en video om 4-7-8-andning för optimala prestationer >>

Här kan du se en fantastisk video som förklarar andning i detalj >>


Inställning till stress
Märkligt nog är stress, som anses vara en av de största bidragande faktorerna till mental och psykisk ohälsa, inte den största faran i sig – det är din inställning till stress som kan vara ännu skadligare. Om du blir stressad av att du är stressad så blir det dubbelt värre. Om du kan tänka dig att uppskatta din stress som en del av ditt överlevnadssystem och bli vän med det så är chanserna att du kan leva 7-9 år längre än de som upplever samma stress men blir stressade av det.

Här kan du se ett TED-talk om detta fenomen ”Make stress your friend” >>

Här är en utmärkt artikel om stress från Harvard >>


Här är en powerpoint presentation om forskning och resultat kring flow i företagande >>

SAMMANFATTNING

  • Vårt nervsystem har två huvuddelar – gas och broms
  • Gasen aktiverar stresshormoner som ger kraft
  • Om gaspedalen hänger sig så får vi sämre prestanda och slitage
  • Andningen är nyckeln till hela systemet
  • Om vi tänker positivt om stress blir vi mindre stressade
  • Genom att förstå vårt stress-system kan vi använda det klokare
  • Sömn och motion kan motverka både stress, depression och ångest
No comments yet.

Lämna ett svar