Lagrummet – Hur tolkas lagen?

Registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Det finns olika sätt att tolka lagen Det finns olika metoder för att tolka en lagtext. Det är i slutänden domstolen som avgör vilken metod som ska användas. Vid en tvist kan alla parterna lägga fram argument som talar för eller emot att en eller flera av dessa skall användas. Lagen kan tolkas Utifrån dess syfte […]

Tillbaka till:Lagrummet – Juridik & Etik för alternativ praktik