Lagrummet – Offentlig Rätt och Civilrätt

Registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Offentlig rätt och civilrätt Svensk lagstiftning brukar delas in i två delar – offentlig rätt och civilrätt. Offentlig rätt är de rättsområden som reglerar förhållanden mellan staten och individen. Det handlar då främst om offentlighetsprincipen, kommunrätt och förvaltningsrätt. Civilrätt är de rättsområden som i första hand reglerar rättsförhållanden mellan enskilda personer. Till enskilda räknas både […]

Tillbaka till:Lagrummet – Juridik & Etik för alternativ praktik