Lagrummet – Sekretess & Tystnadsplikt

Registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Sekretess och tystnadsplikt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller för all personal inom hälso- och sjukvård. I denna lag finns även bestämmelser om tystnadsplikt. Tystnadsplikten är livslång (i lagtext oftast 70 år) och gäller oavsett om det finns ett undertecknat dokument eller inte. Inom de flesta statliga myndigheter får personalen skriva under ett seketessdokument för tydlighetens […]

Tillbaka till:Lagrummet – Juridik & Etik för alternativ praktik