Lagrummet – Vem får behandla vad

Registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Det är skillnad på en legitimerade utövare och andra Man kan säga att du som erbjuder tjänster utanför den etablerade vården i princip skall undvika att behandla patienter/klienter på det sätt den etablerade vården gör. Du får inte ställa diagnos, förskriva eller påverka medicinering eller behandla sjukdomstillstånd. Du får erbjuda komplementära, alternativa och integrativa tjänster. […]

Tillbaka till:Lagrummet – Juridik & Etik för alternativ praktik