Time Slicing – Lektion 5: Mästerlighet

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

När är du nöjd med något? När det är perfekt, När det är tillräckligt bra, När det är mästerligt…

Tillbaka till:Time Slicing – Konsten att brinna utan att brinna upp!