Time Slicing – Lektion 5: Mästerlighet

Registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

När är du nöjd med något? När det är perfekt, När det är tillräckligt bra, När det är mästerligt…

Tillbaka till:Time Slicing – Konsten att brinna utan att brinna upp!