Time Slicing – Lektion 7: Balans

Registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

När allt är i balans upplever vi det naturliga tillståndet av lycka. Det är inget vi uppnår, det är det vi föds med och ibland “tappar bort” men alltid kan hitta. Tänk på varje balans som en gungbräda som behöver jämnvikt på bägge…

Tillbaka till:Time Slicing – Konsten att brinna utan att brinna upp!