Nyckelfaktorer i Time Slicing

Det finns några återkommande nyckelfaktorer när du vill få tiden att räcka. En av dom är att veta vad du vill använda tiden till. Dina livsmål. Dom stora är lika viktiga som dom små.

När du vet vart du är på väg, och varför, så är hur och när bara en fråga om… tid?

Det som återkommer hos samtliga klienter är att dom har ställt för få frågor, och har för få strategier. Dom har skapat några starka recept på framgång tidigt i livet, och använder dessa om och om igen, tills det inte går längre. Det är inte fel på deras strategier eller dom, det är bara för få. Time Slicing handlar om att förstå hur strategier fungerar och kunna välja. Att ha ett val. Det fria valet.

Time Slicing bygger på

  • Infrastruktur
  • Övning
  • Planering
  • Prioritering
  • Släppa kontroll
  • Motivation (varför)
  • Tillit

However many holy words you read,
however many you speak,
what good will they do you
If you do not act on upon them?
(Buddha)