Prov för Time Slicing – Lektion 7: Balans

Registrera dig för kurs innan du gör detta prov.
Tillbaka till:Time Slicing – Lektion 7: Balans